Partner

Evenementen organiseren vergt tijd en voorbereiding. ComParty loodst je door dit proces.  Er moet een thema bepaald worden, er is een budget vastgesteld, er zijn ideeën, deze worden uitgewerkt.

Wij komen met een concept en kunnen die verder verfijnen en compleet maken.  Dan gaan we van start…

Wij doen de screening van toeleveranciers, zoeken een geschikte locatie, catering, activiteit, sprekers, aankleding, uitnodigingen, publiciteit enz.  We houden je op de hoogte van de vorderingen maar belasten je niet met de details.

En dan is het zover! Een prachtige dag ligt in het verschiet, genieten en ten volle investeren in de relaties. Het evenement zal goed verlopen, daar zorgen wij voor,  je hebt er geen omkijken naar en wordt door de dag heen geleid.

Achteraf en tijdens het evenement complimenten ontvangen over de prachtige dag, je bedrijf heeft waar gemaakt waar jullie goed in zijn.  Dàt is de kracht van ComParty, wij kruipen in de huid van het bedrijf en zorgen voor een passend evenement.  Herkenbaar voor relaties en medewerkers.